athena-beckers.png

dr. Athena Beckers

0470 944 062 (enkel na doorverwijzing door arts) 

Opgelet! Op dit moment is er een aanmeldingen stop voor -60 jarigen

Opleiding

hersenspinsel.png

- Master in de geneeskunde, KULeuven 2014

- Specialisatie volwassenenpsychiatrie, KULeuven 2020

Lidmaatschap

- Erkenningsnummer psychiatrie: 1-99439-90-780

- Lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

Voor wie?

Doelgroep volwassenen en ouderen. Omwille van mijn sterke interesse in ouderenpsychiatrie (65+) heb ik twee jaar van mijn opleiding specifieke aan deze doelgroep gewijd.

Welke klachten? 

- Stemmingsklachten (depressie, stemmingsschommelingen)

- Angstklachten (specifieke angsten, sociale angst, paniekstoornis,…)

- Dwang klachten

- Aanpassingsstoornissen, omgaan met moeilijke levensgebeurtenis

- Burnout

- Slaapproblemen

- Mentale klachten door lichamelijke aandoeningen, bvb ziekte of chronische pijn

- Somatoforme stoornissen (onbegrepen lichamelijke klachten)

- Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, ADD, autisme

- Verslaving wanneer deze voorkomt als secundaire problematiek, dit wil zeggen als gevolg van bijvoorbeeld angst of depressie (geen primaire verslavingsproblematiek)

- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

- Levensfase problematiek

- Geheugenproblemen, dementie, verwardheid

- Psychische moeilijkheden op latere leeftijd 

Werkwijze

In een intake (kennismakings-) gesprek probeer ik samen met jou een duidelijk zicht te krijgen op wat je voornaamste klachten zijn en hoe deze het best aangepakt worden. 

Als psychiater richt ik me vooral op diagnostiek en medisch-psychiatrische behandeling. Dit betekent dat er ingeschat wordt of een psychiatrische problematiek aanwezig is, en of het bijvoorbeeld aangewezen is medicatie op te starten.

Indien psychotherapie aangewezen is verwijs ik je door naar één van de collega’s psychotherapeuten. 

 

Ook wanneer een bepaalde problematiek buiten onze expertise valt proberen we je te verwijzen naar de meest geschikte hulp.

Beschikbaarheid en tarieven

Maandag voormiddag - namiddag (van juni) 
Dinsdag voormiddag - namiddag 

Betaalwijze Cash en Mobile Pay

Dr. Athena Beckers is een geconventioneerd psychiater, dat wil zeggen dat zij de officiële tarieven aanrekent zoals vastgelegd door het RIZIV in het akkoord artsen-ziekenfondsen. De duur van een consultatie bedraagt maximaal 45 minuten en betaling gebeurt op het einde van de consultatie. Betalen kan cash of mobiel met de app van je bank, het is momenteel niet mogelijk om met de bankkaart te betalen. Enkel na doorverwijzing arts. 

Opgelet! Op dit moment is er een aanmeldingen stop voor -60 jarigen

Meer weten? 

> neem contact met ons op