top of page

Terugbetaling

Prestaties van psychologen vallen tot nog toe niet onder de RIZIV-bepalingen. De kost voor psychotherapie is bijgevolg volledig ten laste van de cliënt, tenzij je hiervoor verzekerd bent. Er zijn wel mutualiteiten die tegemoetkoming voorzien.

 

De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarde m.b.t. doorverwijzing, leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.

 

De regelgeving wisselt ook snel. Het Vlaams patiëntenplatform publiceert regelmatig updates met de actuele stand van zaken.

 

Ben je nog niet zeker, dan kan je ook je eigen mutualiteit contacteren.

 

Daarnaast is het zinvol om je hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog/psychotherapeut tot 6 maanden na een hospitalisatie. In dat geval is een verwijzing van de behandelende arts wel nodig

ster_edited.png
bottom of page